LIÊN CHI ĐOÀN KHOA SỬ - ĐỊA QUYÊN GÓP ỦNG HỘ XÂY DỰNG “TỦ SÁCH CHO EM”

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA SỬ - ĐỊA PHÁT ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ XÂY DỰNG “TỦ SÁCH CHO EM” CỦA ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Sách là sức mạnh, là kho tàng tri thức được tích lũy hàng ngàn năm của nhân loại. Văn hóa đọc, vì vậy, liên quan mật thiết tới trình độ dân trí và sự thịnh vượng của một quốc gia. QUYÊN GÓP SÁCH là một hoạt động tháng Thanh niên của Đoàn trường Đại học Tây Bắc mong muốn hỗ trợ những dự án hiện đang quyên góp sách cho nông thôn, miền núi và những người cần đọc sách nhưng chưa có sách.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đoàn trường, Liên chi đoàn Khoa Sử - Địa phát động phong trào ủng hộ sách sâu rộng tới toàn thể các cán bộ giảng viên và đoàn viên sinh viên trong toàn Liên chi. Cuộc vận động đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đoàn viên trong Liên chi. Kết quả, trong hai ngày 18 – 19/3/2019, Liên chi đoàn Khoa Sử - Địa đã nhận được gần 250 đầu sách, tạp chí với nhiều nội dung khác nhau, bao gồm: Sách giáo khoa, sách tham khảo từ lớp 1 đến lớp 12; các loại sách về giáo dục kĩ năng sống, tri thức khoa học, sách Lịch sử, Địa lí hay các sách học tiếng Anh, các tác phẩm văn học kinh điển... Đa phần các cuốn sách đều còn mới, được giữ gìn sạch sẽ và nhiều sách có nội dung hấp dẫn, phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Trong thời gian từ ngày 20/3 đến 25/3/2019 Liên chi Đoàn tiếp tục nhận ủng hộ sách. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các thầy cô giáo, các bạn đoàn viên và các cá nhân, tổ chức quan tâm.

Ủng hộ “Tủ sách cho em” thực sự là hoạt động ý nghĩa, là mô hình đáng nhân rộng nhằm nêu cao tình thần đoàn kết, biết quan tâm chia sẻ của các đoàn viên thanh niên, qua đó góp phần hình thành văn hóa đọc, văn hóa tự học suốt đời, là cơ hội trao chìa khóa mở ra kho tàng kiến thức của nhân loại nhất là ở các huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh.

 

                                                                                                                                             Người viết: ThS. Hoàng Thị Thanh Giang