THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CỦA KHOA SỬ - ĐỊA

Nhân dịp kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, để ôn lại giá trị lịch sử, tôn vinh những yếu tố làm nên chiến thắng và phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy, giáo dục truyền thống Điện Biên năm xưa; Khoa Sử - Địa, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội thảo: “60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Âm vang lịch sử (07/05/1954 – 07/05/2014)”.

     ● Thời gian, địa điểm Hội thảo:

     - Thời gian: Dự kiến tháng 4 năm 2014

     - Địa điểm: Trường Đại học Tây Bắc

     ● Hội thảo tập trung chủ yếu vào các chủ đề sau:

     - Bối cảnh lịch sử, ý nghĩa thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ

     - Vai trò của đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với chiến thắng Điện Biên Phủ

     - Đóng góp của nhân dân các dân tộc Tây Bắc trong chiến dich Điện Biên Phủ

     - Đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ

     - Việc giảng dạy chiến thắng Điện Biên Phủ trong các trường Phổ thông hiện nay.

     ● Đăng ký và viết bài cho Hội thảo

     - Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học, các cơ quan, cơ sở đào tạo trong tỉnh, các giảng viên, sinh viên trong và ngoài trường tham gia viết bài theo các chủ đề trên.

 

    - Các bài viết sẽ được Ban biên tập lựa chọn trình bày tại Hội thảo và biên tập trong Kỷ yếu Hội thảo và đăng bài viết tiêu biểu trên Bản tin Khoa học Công nghệ của Nhà trường.

     ● Quy định chung về bài viết:

- Bài viết tối đa 10 trang A4, được soạn trên khổ A4.

    - Tiêu đề của bài viết in đậm, cỡ chữ 15, dưới tiêu đề phía bên phải ghi rõ: họ tên tác giả, chức vụ, học hàm, học vị, địa chỉ cơ quan, điện thoại liên hệ và email.

          - Bài viết phải theo cấu trúc của một bài báo khoa học gồm: phần tóm tắt, phần giới thiệu, phần phát triển, phần kết luận, phần phụ lục (nếu có) và phần tài liệu tham khảo

- Kiểu chữ: Times New Roman (Unicode)

-  Cỡ chữ 13, dãn dòng 1,5 lines

-  Lề trên: 2cm, lề dưới 2,5 cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm.

     ● Kế hoạch đăng ký và gửi bài viết cụ thể như sau:

-  Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/03/2014, Ban tổ chức nhận bài Báo cáo (1 bản in và 1 file đính kèm)  tại Văn phòng Khoa Sử - Địa, tầng 4, nhà A1, khu nhà Điều hành trường ĐH Tây Bắc (nộp cho đ/c Lò Thanh Bình – Trợ lý khoa), hoặc gửi email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

- Điện thoại:

- Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, viết bài tham gia Hội thảo của các Quý vị đại biểu.