THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CỦA KHOA SỬ - ĐỊA

Nhân dịp kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, để ôn lại giá trị lịch sử, tôn vinh những yếu tố làm nên chiến thắng và phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy, giáo dục truyền thống Điện Biên năm xưa; Khoa Sử - Địa, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội thảo: “60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Âm vang lịch sử (07/05/1954 – 07/05/2014)”.

Xem thêm: THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CỦA KHOA SỬ - ĐỊA