CHẾ ĐỘ VUA LÊ - CHÚA TRỊNH, MỘT THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ ĐẶC BIỆT

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 1271

Tóm tắt:

 Bài viết đề cập đếnquá trình hình thành, đặc trưng của chế độ Vua Lê – Chúa Trịnh và lý giải vì sao Chúa Trịnh lại không cướp ngôi của nhà Lê ?

 1. Mở đầu

 Chuyên chế trung ương tập quyền (mọi quyền hành tập trung vào tay người đứng đầu nhà nước – ông vua chuyên chế) là đặc điểm thể chế chính trị của các quốc gia phong kiến phương Đông; thế nhưng, ở Việt Nam thời kỳ từ 1545 đến 1786 lại tồn tại một thể chế chính trị đặc biệt: Vua Lê - Chúa Trịnh.

Xem thêm: CHẾ ĐỘ VUA LÊ - CHÚA TRỊNH, MỘT THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ ĐẶC BIỆT

QUÁ TRÌNH XÁC LẬP ĐƯỜNG BIÊN GIỚI TIẾP GIÁP GIỮA TÂY BẮC (VIỆT NAM) VỚI CÁC TỈNH BẮC LÀO TỪ THẾ KỶ XIV ĐẾN HIỆP ƯỚC PHÁP - THANH 1895

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 645

A. Đặt vấn đề

           Tây Bắc là cách gọi theo phương vị, chỉ vùng đất nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc lấy thủ đô Hà Nội làm chuẩn. Cho đến nay, về địa giới của Tây Bắc vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng theo chúng tôi Tây Bắc chủ yếu bao gồm các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, một phần của Hòa Bình.

Xem thêm: QUÁ TRÌNH XÁC LẬP ĐƯỜNG BIÊN GIỚI TIẾP GIÁP GIỮA TÂY BẮC (VIỆT NAM) VỚI CÁC TỈNH BẮC LÀO TỪ THẾ KỶ...

SỰ DU NHẬP CỦA ĐẠO TIN LÀNH TRONG ĐỒNG BÀO MÔNG VÀ NHỮNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP Ở TÂY BẮC

  • Viết bởi Super User
  • Lượt xem: 802

1.     Vài nét khái quát về Tây Bắc

        Tây Bắc là vùng đất nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc lấy Thủ đô Hà Nội làm chuẩn. Cho đến nay tuy vẫn còn nhiều quan niệm khác nhau về địa giới của khu Tây Bắc nhưng trong phạm vi của bài viết này chúng tôi đề cập đến Tây Bắc chủ yếu bao gồm các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Hoà Bình.

Xem thêm: SỰ DU NHẬP CỦA ĐẠO TIN LÀNH TRONG ĐỒNG BÀO MÔNG VÀ NHỮNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP Ở TÂY BẮC