Bộ môn Địa lý tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2017 - 2018

 

   Bộ môn Địa lý tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2017 - 2018 

 Năm học 2017- 2018, bộ môn Địa lý thực hiện 02 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Nhiệm vụ thứ nhất được thực hiện bởi PGS.TS Đỗ Thúy. Mùi và ThS. Trần Thị Thanh Hà. Nhiệm vụ thứ hai do TS. Trần Thị Hằng chủ nhiệm. Hai nhiệm vụ đã được các nhóm nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian và đạt kết quả cao.

Ngày 3/12, bộ môn đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Thực trạng và những giải pháp phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Sơn La” do PGS.TS Đỗ Thúy Mùi chủ nhiệm. Đây là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hiện nay cả nước cũng như tỉnh Sơn La đều rất quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp hàng hóa. Đề tài nghiên cứu đã tổng quan những vấn đề lý luận và thực tiễn về nông nghiệp hàng hóa, phân tích được những thuận lợi và khó khăn để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở tỉnh Sơn La. Những thuận lợi, khó khăn về tự nhiên, về kinh tế, xã hội đã được nhóm tác giả phân tích rõ nét, nhất là những thuận lợi về nguồn lao động đang trong quá trình hội nhập. Những khó khăn rất lớn trong phát triển nông nghiệp hàng hóa đó là chất lượng nông sản, chế biến, bảo quản nông sản, đặc biệt là sự cạnh tranh hàng hóa trên thị trường. Nhóm tác giả đã phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Sơn La. Các nhóm giải pháp tập trung vào các vấn đề cơ bản như: nâng cao chất lượng nguồn lao động, huy động nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ cao, đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến nông sản và các giải pháp về thị trường…

 

 Sau khi đọc báo cáo tổng kết và nghe tác giả báo cáo tóm tắt kết quả đề tài, các chuyên gia cũng nhận xét, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm của đề tài. Nhóm chuyên gia đánh giá rất cao các kết quả nghiên cứu đã đạt được, đặc biệt là sự phân tích sắc sảo các thuận lợi khó khăn trong phát triển nông nghiệp hàng hóa ở tỉnh Sơn La. Đề tài có bố cục chặt chẽ, logic, các giải pháp đưa ra phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Đề tài có nhiều sản phẩm khoa học và đào tạo có giá trị. Theo thuyết minh, sản phẩm khoa học có báo cáo tổng kết, có 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước. Sản phẩm đào tạo có 01 nhóm sinh viên nghiên cứu đề tài, 01 sinh viên làm khóa luận nghiên cứu cùng hướng. Các sản phẩm của đề tài vượt trội so với thuyết minh ban đầu. Nhóm tác giả có 03 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, trong đó có 2 bài đã được đăng, 01 bài đang chờ xuất bản. Có 03 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp cùng hướng (vượt 02 em), có 02 nhóm đề tài nghiên cứu khoa học (vượt 01 nhóm). Ba bản đồ tác giả xây dựng đẹp, khoa học, phù hợp với nội dung của đề tài.

Nhóm tác giả bảo vệ đề tài

Buổi nghiệm thu đề tài thực sự là buổi sinh hoạt chuyên môn bổ ích. Các thành viên trong hội đồng và nhóm nghiên cứu trao đổi, chia sẻ với nhau nhiều kiến thức bổ ích gắn với thực tiễn. Các trao đổi đó lại gợi mở được nhiều hướng nghiên cứu cho các giảng viên và sinh viên trong khoa. 

Với không khí trang nghiêm, nhưng sôi nổi, ấm áp, buổi nghiệm thu đề tài đã thành công và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đề tài xứng đáng đạt loại xuất sắc và là bài học kinh nghiệm quý giá cho các giảng viên và các bộ môn trong khoa học tập ở sự nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học và trong nghiệm thu đề tài.

Đề tài: “Thực trạng và những giải pháp phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Sơn La” là đề tài hấp dẫn, là vấn đề nóng, có giá trị cao trong thực tiễn. Nhóm nghiên cứu đã dày công và nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học. Những kết quả vượt trội của nhóm tác giả và sự phân tích, đánh giá sắc sảo trong báo cáo tổng kết đề tài đã thể hiện sự tâm huyết, đam mê trong nghiên cứu khoa học. Đề tài là công trình nghiên cứu khoa học có thể vận dụng trong thực tiễn của tỉnh Sơn La và là tài liệu tham khảo quý cho các giảng viên, sinh viên Địa lý.

 PGS.TS ĐỖ THÚY MÙI