Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở của giảng viên khoa Sử-Địa năm học 2017-2018

Thực hiện Quyết định số / ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Trường Đại học Tây Bắc về việc thành lập các hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở, Ngày  tháng  năm 2018, tại Văn phòng Khoa Sử-Địa đã tổ chức thành công hội nghị nghiệm thu ( em ghi mấy đề tài vào đây) đề tài NCKH của giảng viên. Đề tài “….” do PGS.TS Phạm Văn Lực làm chủ nhiệm, đề tài “ Vạn vật hữu linh-nét độc đáo…” do TS Lường Hoài Thanh làm chủ nhiệm, đề tài “….” do TS Tống Thanh Bình làm chủ nhiệm …

     Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã nghe các chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu sau một quá trình làm việc nghiêm túc, khoa học và tâm huyết. Cũng trong buổi nghiệm thu, Hội đồng đã ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả mà các đề tài đã đạt được. Các cá nhân và nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành đầy đủ về số lượng và có chất lượng tương đối cao. Ngoài ra, Hội đồng nghiệm thu cũng đã có những chia sẻ, trao đổi đầy tâm huyết, trách nhiệm với các chủ nhiệm đề tài trên nhằm giúp cho các chủ nhiệm hoàn thiện đề tài hơn nữa để các đề tài này được sử dụng như tài liệu hữu hiệu phục vụ cho công tác giảng dạy của Khoa và Nhà trường. 

     Với những kết quả trên, công tác nghiên cứu khoa học của tập thể giảng viên Khoa Sử-Địa năm 2017 - 2018 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra và góp phần trong thành công chung vào công tác NCKH của Nhà trường.