Nét mới trong công tác Đào tạo Lưu học sinh Lào khoa Sử - Địa năm học 2018 - 2019

Phát huy thế mạnh của một trường đại học vùng, đứng chân trên địa bàn tỉnh miền núi Sơn La- nơi có đường biên giới dài (250 km) tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân Chủ nhân dân Lào, trong những năm qua, Trường Đại học Tây Bắc xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mình là đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các tỉnh Bắc Lào. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt – Lào nói chung, Sơn La và các tỉnh Bắc Lào nói riêng.

TS. Đinh Ngọc Ruẫn – Phó trưởng khoa Sử - Địa giới thiệu 02 Lưu học sinh Lào vào lớp K57 ĐHSP Lịch sử

nh đến năm học 2018-2019, số lượng Lưu học sinh Lào theo học tại Trường Đại học Tây Bắc đã lên tới trên 700 em và có mặt ở hầu hết các chuyên ngành mà Nhà trường đào tạo.

Với khoa Sử - Địa, số lượng Lưu học sinh Lào theo học tuy chưa lớn, nhưng từ năm học 2018-2019 lại có nét mới so với các khóa đào tạo trước đó. Nét mới mà chúng tôi muốn đề cập đến ở đây là lần đầu tiên khoa tiếp nhận 02 Lưu học sinh Lào là giáo viên Trung học phổ thông (Si Nôn Sít Thị Lạt của tỉnh U Đôm Xay và Lương Thong Seng Sụ Li của Luông Phabang) sang theo học. Sau khi tiếp nhận (vào ngày 5/10/2018), khoa đã bố trí 02 Lưu học sinh Lào tham gia học tập tại lớp K57 ĐHSP Lich sử.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Lưu học sinh Lào theo học và nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập mới, Ban Chủ nhiệm khoa đã giao đồng chí trợ lí khoa tìm hiểu đời tư, năng khiếu, sở thích…, tham gia hỗ trợ cho cho các em trong việc đăng kí các học phần đào tạo.

Thực hiện chủ trương của Nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa cũng tiến hành xác định khối lượng kiến thức học tập cho các bạn Lưu học sinh Lào học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học với khối lượng 68 tín chỉ phân bố ở 23 học phần thuộc các kì học từ V đến VIII.

Trên cơ sở kế hoạch được xây dựng trước đó (kế hoạch hỗ trợ 1 Lưu học sinh Lào theo học tại K57 ĐHSP Lịch sử), Ban Chủ nhiệm khoa cho điều chỉnh lại kế hoạch giúp đỡ Lưu học sinh Lào. Theo đó, Ban Chủ nhiệm khoa phân công đồng chí Đinh Ngọc Ruẫn trực tiếp theo dõi, hỗ trợ cho bạn sinh viên Lào.

Giờ học của lớp K57 ĐHSP lịch sử

Thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng chí phụ trách trực tiếp gặp gỡ các bạn Lưu học sinh Lào và 5 bạn sinh viên Việt Nam cùng lớp để thống nhất kế hoạch hỗ trợ cho các bạn Lưu học sinh Lào. Đồng thời, đồng chí được phân công phụ trách trực tiếp tiến hành trao đổi cụ thể kế hoạch với giảng viên (cố vấn học tập và từng giảng viên bộ môn có học phần trực tiếp trong năm học) để có kế hoạch cụ thể hỗ trợ cho bạn lưu học sinh Lào. Trên cơ sở đó đã thống nhất kế hoạch giúp đỡ việc học tập cho bạn sinh viên Lào theo 02 cách:

+ Thông qua các buổi thảo luận của giảng viên bộ môn để trực tiếp giúp đỡ sinh viên Lào tăng cường trao đổi bằng Tiếng Việt.

+ Tổ chức cả lớp thành 01 nhóm và phân công bạn lớp trưởng trực tiếp làm trưởng nhóm để trực tiếp giúp đỡ bạn các sinh viên Lào trong học tập Tiếng Việt thông qua việc học tập kiến thức chuyên ngành.

Với những cố gắng trên, bước đầu các bạn Lưu học sinh Lào theo học tại khoa Sử - Địa, đã tích cực tham gia vào các hoạt động của khoa như giải thể thao cấp Trường..., kĩ năng Tiếng Việt trong học tập được cải thiện một bước, các em đã ghi chép được tương đối đầy đủ nội dung bài học trên lớp và tập giảng bài trong các học phần rèn nghề. Hy vọng, trong thời gian tới, với sự giúp đỡ có hiệu quả từ Ban chủ nhiệm khoa, cố vấn học tập, các giảng viên trực tiếp đứng lớp… công tác đào tạo Lưu học sinh Lào của khoa Sử- Địa sẽ có những bước tiến mới đóng góp vào thành tựu chung của Nhà trường.

Sinh viên: Si Nôn Sít Thị Lạt tham gia Hội thao cấp trường năm học 2018 – 2019

TS. Đinh Ngọc Ruẫn - Phó trưởng Khoa Sử - Địa