Tổng quan

* Văn phòng làm việc: Tầng 5, khu nhà Hiệu bộ Trường Đại học Tây Bắc, phường Quyết Tâm - thành phố Sơn La

* Điện Thoại: 022.3751.705

* Email