QUAN HỆ VIỆT - MỸ (1944-1945)

Thứ hai, 29 Tháng 8 2016
QUAN HỆ VIỆT - MỸ (1944-1945)

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939) ở châ...

TỪ NGÀY QUỐC TẾ HIÊN CHƯƠNG ĐẾN NGÀY 20.11

Thứ hai, 29 Tháng 8 2016
TỪ NGÀY QUỐC TẾ HIÊN CHƯƠNG ĐẾN NGÀY 20.11

Giáo dục là sự nghiệp quan trọng đối với sự phát t...

BÀI BÁO SƠN LA LÀM THEO LỜI BÁC

Thứ hai, 29 Tháng 8 2016
BÀI BÁO SƠN LA LÀM THEO LỜI BÁC

Sơn La – Tây Bắc một phần của lãnh thổ Việt Nam, m...

"NHẬT KÝ TRONG TÙ" - MỘT VĂN KIỆN LỊCH SỬ VÔ GIÁ

Thứ tư, 24 Tháng 8 2016
"NHẬT KÝ TRONG TÙ" - MỘT VĂN KIỆN LỊCH SỬ VÔ GIÁ

“Nhật ký trong tù” ngoài giá trị về tư tươ...

THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CỦA KHOA SỬ - ĐỊA

Thứ bảy, 13 Tháng 8 2016

Nhân dịp kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ,...

NGÂN HÀNG ĐỀ THI PP LUẬN VÀ LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG. K51 ĐH SỬ VÀ ĐH SỬ - ĐỊA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

ĐỀ THI KẾT THÚC

HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC VÀ PPNC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

Dành cho: Ngành ĐHSP Lịch sử - Hệ chính quy

Số tín chỉ: 02 tín chỉ

Thời gian làm bài 120 phút

 

Công thức xác lập đề thi: 1 đề (10 điểm) = 01 câu (06 điểm) + 01 câu (04 điểm)

Loại câu 06 điểm là: 01 câu x 5 x 02 tín chỉ =10 câu

Loại câu 04 điểm là: 01 câu x 5 x 02 tín chỉ =10 câu

 SƠN LA, THÁNG 6/2012

 

A. LOẠI CÂU 6.0 ĐIỂM

Câu 1. Anh (chị) hãy làm rõ Lịch sử là gì ?

Câu 2. Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh lịch sử là một khoa học.

Câu 3. Anh (chi) hãy trình bày quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Câu 3. Hãy tái hiện lại bằng phương pháp lịch sử sự kiện: Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam trong cách mạng tháng 8/1945.

Câu 4. Khoa học lịch sử có những chức năng, nhiệm vụ gì ?

Câu 5. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về cách mạng xã hội và nhà nước.

Câu 6. Thế nào là phân tích, tổng hợp trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập lịch sử ?

Câu 7. Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh để làm rõ vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử.

Câu 8. Anh (Chị) hãy làm rõ tính đảng và tính khoa học trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu lịch sử.

Câu 9. Thế nào là phương pháp lịch sử và phương pháp lô gíc ?

Câu 10. Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội có giai cấp.

B. LOẠI CÂU 4.0 ĐIỂM

Câu 1. Anh (chgị) hãy tái hiện bằng phương pháp lịch sử sự kiện: Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam trong cách mạng tháng 8/1945.

 

Câu 2. Anh (chị) hãy trình bày những loại hình cơ bản của nguồn sử liệu thành văn.

Câu 3. Anh (chị) hãy trình bày cách xử lí và sử dụng nguồn sử liệu Dân tộc học.

 

Câu 4. Anh (chị) hãy trình bày khái quát điều kiện tự nhiên, đặc trưng kinh tế, xã hội Tây Bắc từ nguồn gốc đến năm 1945.

Câu 5. Anh (chị) hãy trình bày những giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào Thái (Tây Bắc)

Câu 6. Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của lịch sử địa phương

Câu 7. Anh (chị) hãy cho biết vị trí của công tác nghiên cứu và giảng dạy lịch sử địa phương.

Câu 8. Anh (chị) hãy cho biết vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giảng dạy lịch sử địa phương ở trường THPT.

Câu 9. Anh (chị) hãy trình bày về loại tên làng trong nguồn sử liệu địa danh.

Câu 10. Anh (chị) hãy cho biết cách xử lí và khai thác các loại Di tích lịch sử

 

 

QUÁ TRÌNH XÁC LẬP ĐƯỜNG BIÊN GIỚI TIẾP GIÁP GIỮA TÂY BẮC (VIỆT NAM) VỚI CÁC TỈNH BẮC LÀO TỪ THẾ KỶ XIV ĐẾN HIỆP ƯỚC PHÁP - THANH 1895

Thứ tư, 24 Tháng 8 2016

A. Đặt vấn đề Tây Bắc là cách gọi theo phương vị, chỉ vùng đất nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc lấy thủ đô Hà Nội làm chuẩn. Cho đến nay, về địa giới của Tây Bắc vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng theo chúng tôi...

CHẾ ĐỘ VUA LÊ - CHÚA TRỊNH, MỘT THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ ĐẶC BIỆT

Thứ tư, 24 Tháng 8 2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đếnquá trình hình thành, đặc trưng của chế độ Vua Lê – Chúa Trịnh và lý giải vì sao Chúa Trịnh lại không cướp ngôi của nhà Lê ? 1. Mở đầu Chuyên chế trung ương tập quyền (mọi quyền hành tập trung vào...