Daniel Kilgore Authentic Jersey Khoa Sử - Địa, Trường Đại học Tây Bắc

Chi bộ khoa Sử - Địa sinh hoạt thường kì và sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2018

Thứ tư, 31 Tháng 10 2018
   Chi bộ khoa Sử - Địa sinh hoạt thường kì và sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2018

Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Chi bộ khoa Sử - Địa ti...

Khoa Sử - Địa với hoạt động thể thao cấp Trường

Thứ tư, 24 Tháng 10 2018
Khoa Sử - Địa với hoạt động thể thao cấp Trường

Thực hiện kế hoạch năm học, ngày 20 tháng 10 năm 2...

Tôn vinh Tri thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2018

Thứ ba, 23 Tháng 10 2018
Tôn vinh Tri thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo tỉnh Sơn La năm 2018

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật, Sở Khoa họ...

LCĐ khoa Sử - Địa hưởng ứng cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc

Thứ sáu, 19 Tháng 10 2018
LCĐ khoa Sử - Địa hưởng ứng cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc lần thứ II n...

Công đoàn khoa Sử - Địa tham gia Giải bóng chuyền truyền thống

Thứ sáu, 19 Tháng 10 2018
Công đoàn khoa Sử - Địa tham gia Giải bóng chuyền truyền thống

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm t...

Hội nghị góp ý kiến Luật giáo dục Đại học năm 2012

Thứ năm, 18 Tháng 10 2018

Ngày 3 tháng 10 năm 2018, hội nghị góp ý kiến cho...

Đào tạo, Đào tạo lại đội ngũ giáo viên Lịch sử ở Tây Bắc đáp ứng chương trình, SGK mới

Thứ tư, 17 Tháng 10 2018

ĐẶT VẤN ĐỀ Để tiến tới triển khai chương trình, sách giáo khoa mới vào năm học 2020-2021, ngày 2 tháng 5 năm 2018 Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 270 về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục...

Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Cuộc cách mạng in đậm dấu ấn dân tộc và thời đại

Thứ tư, 17 Tháng 10 2018

Trong lịch sử nhân loại có nhiều loại hình cách mạng: cách mạng tư sản, cách mạng XHCN, riêng Cách mạng tháng Tám của dân tộc Việt Nam hội tụ được cả hai cuộc cách mạng đó. Dưới lăng kính của các nhà Sử học trong nước và thế giới...

Những vấn đề chủ quyền lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng

Thứ sáu, 26 Tháng 10 2018
Những vấn đề chủ quyền lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng

Lời giới thiệu: Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á không ngừng phát triển toàn diện và đi vào chiều sâu. Việt Nam ngày càng thể hiện vị thế và vai trò của một thành viên có trách nhiệm cao trong việc...

Nét mới trong công tác Đào tạo Lưu học sinh Lào khoa Sử - Địa năm học 2018 - 2019

Thứ hai, 05 Tháng 11 2018
Nét mới trong công tác Đào tạo Lưu học sinh Lào khoa Sử - Địa năm học 2018 - 2019

Phát huy thế mạnh của một trường đại học vùng, đứng chân trên địa bàn tỉnh miền núi Sơn La- nơi có đường biên giới dài (250 km) tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân Chủ nhân dân Lào, trong những năm qua, Trường Đại học Tây Bắc xác định...

Chương trình học bổng “Hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo”

Thứ hai, 05 Tháng 11 2018
Chương trình học bổng “Hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo”

Chương trình học bổng “Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong lãnh đạo” nằm trong hệ thống các chương trình học bổng kí kết giữa Chính phủ Australia và Việt Nam. Nguồn kinh phí do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia chi trả.